01/283-26-42

info (at) juting.com

HIŠA JUTING d.o.o.
Ižanska cesta 284
1111 LjubljanaČas gradnje

lokacijska informacija Idejna zasnova OPPN Vodilna mapa in projekt PGD Opcija: projekt PZI Narocilo v tovarni Izdelava temeljne plošce Montaža hiše Izdelava do dogovorjene gradbene faze